++bersatu padu++

++bersatu padu++

Thursday, May 13, 2010

[[contoh peribahasa yang mempunyai nilai-nilai murni]]

  • bersatu teguh bercerai roboh - Kalau kita bersatu, kita akan menjadi kuat. Kalau kita berpecah belah, kita akan menjadi lemah.
  • bulat air kerana pembentung bulat kata kerana muafakat -Sesuatu kerja yang dilakukan melalui persetujuan bersama-saama akan mendatangkan hasil yang baik.

No comments:

Post a Comment

Followers